• Trang chủ /
  • Thiết kế căn hộ Opal Boulevard từng căn chi tiết

Xem thông tin thiết kế chi tiết từng căn hộ của dự án Opal Boulevard

  • Thông tin căn hộ Opal Boulevard toà tháp B

  • Thông tin thiết kế căn hộ Opal Boulevard toà tháp A