Sơ đồ mặt bằng Opal Boulevard

Opal Boulevard là căn hộ cao cấp mặt tiền Phạm Văn Đồng. Với 2 tháp A & B, mỗi tháp cao 35 tầng, được phân chia thành A2 & A1 và B2 & B

Tháp A1: 278 căn hộ và 7 TMDV
Tháp A2: 287 căn hộ và 1 TMDV
Tháp B1: 437 căn hộ và 8 TMDV
Tháp B2: 444 căn hộ và 6 TMDV

Bố trí tại Opal Boulevard :

  • Gồm 1 tầng hầm
  • Tầng 1-3 : Là shophouse, nhà trẻ, khu vực để xe
  • Tầng 4 : Khu căn hộ + Hồ bơi skyview, phòng gym…
  • Tầng 5-35 : Khu căn hộ ở (Tầng 20 có khu trú ẩn khi xẩy ra hoả hoạn)
Phối cảnh Opal Boulevard
Phối cảnh Opal Boulevard
Phối cảnh Opal Boulevard
Phối cảnh Opal Boulevard

 

Sơ đồ mặt bằng Opal Boulevard

Tháp B

Opal Boulevard tháp B có chiều cao gồm 1 tầng hầm + 35 tầng căn hộ ở + tầng kỹ thuật và tầng mái.

Mặt cắt ngay Opal Boulevard
Mặt cắt ngay Opal Boulevard
Mặt bằng Opal Boulevard
Mặt bằng Opal Boulevard
Mặt bằng Opal Boulevard
Mặt bằng Opal Boulevard
Mặt bằng Opal Boulevard
Mặt bằng Opal Boulevard
Mặt bằng Opal Boulevard

Sơ đồ mặt bằng Opal Boulevard

Tháp A

Opal Boulevard tháp A có chiều cao gồm 2 tầng hầm + 35 tầng can hộ ở + tầng kỹ thuật và tầng mái.

Mặt cắt ngay Opal Boulevard tháp A
Mặt cắt ngay Opal Boulevard tháp A
Mặt bằng Opal Boulevard
Mặt bằng Opal Boulevard tháp A
Mặt bằng Opal Boulevard
Mặt bằng Opal Boulevard tháp A
Mặt bằng Opal Boulevard tháp A
Mặt bằng Opal Boulevard tháp A
Mặt bằng Opal Boulevard tháp A
Mặt bằng Opal Boulevard tháp A
Mặt bằng Opal Boulevard tháp A